دسته آرشیو برای "نرم افزارهای کرک شده"

کرک نرم افزار styku استیکو

لیست نرم افزارهای کرک شده در سال ۲۰۱۹

کرک نرم افزار ۳shape implant studio

کرک نرم افزار تصویر برداری دندانپزشکی VixWin و سنسور Gendex

دانلود کرک نرم افزار ExoCad Dental 2019

دانلود کرک نرم افزار اسمارت مایند – SmartMind Pro

کرک نرم افزار SmartDrive راننده هوشمند

کرک ماژول ثبت EEG در تست IVA-2

دانلود کرک نرم افزار Magnet AXIOM – نرم افزار فارنزیک و جرم شناسی

دانلود PV*SOL premium 2019 R14 – شبیه سازی سیستم های فتوولتائیک