رفع باج افزار

خانه رفع باج افزار

با توجه به افزایش حملات سایبری در ضمینه باج افزار، تیم مهندسی معکوس crack4all خدماتی مبنی بر پاک سازی سیستمهای آلوده شده، بازیابی اطلاعات قفل گذاری شده،جلو گیری از گسترش باج افزار و دیگر خدمات این حوزه را ارايه میدهد.
جهت ارتباط فرم زیر را پر کرده و یا با تیم مهندسی معکوس crack4all تماس حاصل فرمایید.