رفع مسئولیت (گزارش کپی رایت)

خانه رفع مسئولیت (گزارش کپی رایت)

رفع مسئولیت

با توجه به اینکه فعالیت های Crack4all به گونه ای است که ممکن است در بسیاری از موارد قانون کپی رایت در مورد سیستم ها ، نرم افزارها ، و سایر مواردی که در سایت قرار میگیرد نقض شود، لذا ذکر این نکته را ضروری میدانیم که در صورتی که نرم افزار و یا هر مورد دیگری که به صورت اختصاصی و کامل متعلق به شما میباشد، و Crack4all آن را به صورت کپی شده برای دانلود قرار داده است، میتوانید با اسناد و مدارک و ذکر آدرس سایت خود، و مطلب مورد نظر در سایت Crack4all ، از طریق پست الکترونیکی admin[at]Crack4all.com  ، به مدیریت سایت اطلاع دهید تا مطلب مورد نظر پاک شود. لازم به توضیح می باشد  تحریم های ظالمانه علیه کشورمان باعث شد در این بخش فعالیت گسترده تیم شروع بشه و بتوانیم در چنیدن سطح نیازهای ارگانی، سازمانی ، شرکتی و بخش های خصوصی کشور را تامین کنیم.